Piecki-Migowo. Razem planujemy rozwój dzielnicy!
Zapraszamy na cykl spotkań i warsztatów dla mieszkańców dzielnicy Piecki Migowo i okolic, poświęconych przyszłości dzielnicy i wspólnemu wypracowaniu planu rozwoju tzw. masterplanu.

Piecki-Migowo to znacząca dzielnica Gdańska!
Piecki-Migowo to dzielnica górnego tarasu miasta Gdańska. Struktura przestrzenna dzielnicy opiera się na układzie zabudowy wokół trzech głównych osi: ul. Jaśkowa Dolina, ul. Rakoczego i ul. Bulońskiej. W latach 70. i 80. XX wieku wybudowano tu duże osiedle mieszkaniowe - Spółdzielnię Mieszkaniową „Morena”, od nazwy której pochodzi stosowana potocznie nazwa tej części Gdańska. W ostatnich latach z kolei znacząco przyspieszył proces wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz inwestycji w infrastrukturę tramwajową. Powierzchnia Piecek-Migowa wynosi 4,25 km kw., co oznacza gęstość zaludnienia na poziomie 6477 osób na km kw. Pod koniec 2020 roku zameldowanych było w tej dzielnicy 27 527 osób i tym samym jest to trzecia najludniejsza dzielnica Gdańska.

Jeśli mieszkasz lub pracujesz w dzielnicy Piecki-Migowo - weź udział w projekcie!
Warsztaty „Piecki-Migowo. Razem planujemy rozwój dzielnicy!” organizowane przez Miasto Gdańsk we współpracy z dzielnicą Piecki Migowa mają na celu partycypacyjne wypracowanie planu rozwoju dzielnicy z udziałem lokalnych ekspertów: mieszkańców i mieszkanek, osób działających społecznie, przedstawicieli instytucji i firm lokalnych oraz radnych i urzędników Miasta Gdańska. Projekt opiera się na dialogu o przyszłości społeczno-przestrzennej dzielnicy. Efektem końcowym projektu będzie dokument tzw. masterplan wspierający w przyszłości planowanie w dzielnicy. 

Harmonogram cyklu
17.11.2022   Inauguracja debaty o rozwoju dzielnicy –  spotkanie otwarte
28.11.2022   Warsztaty planistyczne (I) - poprzedzone rekrutacją*
19.12.2022   Warsztaty planistyczne (II) - poprzedzone rekrutacją*

30.01.2023   Warsztaty planistyczne (III) - poprzedzone rekrutacją*
20.02.2023   Prezentacja wyników – spotkanie otwarte
START: godzina. 17.00

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 1 im Mariusza Zaruskiego, 
ul. Poli Gojawiczyńskiej 10

*Rekrutacja na warsztaty planistyczne
Rekrutujemy kilkudziesięcioosobową grupę osób reprezentatywną dla społeczności dzielnicy do cyklu 3 warsztatów.

Aktualizacja Rekrutacja na warsztaty została zamknięta w dniu 21 listopada 2022 r. W warsztatach weźmie udział 40 osób, które reprezentują profil demograficzny dzielnicy.

 

Media o projekcie:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Piecki-Migowo-W-jakiej-dzielnicy-chcecie-mieszkac-za-20-lat-Ruszyly-konsultacje-spoleczne,a,231996

https://dom.trojmiasto.pl/Morena-Powstaje-plan-strategiczny-dla-dzielnicy-n172750.html

https://radiogdansk.pl/audycje/twoja-dzielnica/2022/12/06/mieszkancy-pracuja-nad-planem-dla-piecek-migowa/
 

 


 


 

 

 

Warsztaty są częścią projektu EUARENAS:  jest to przedsięwzięcie finansowane z programu Horyzont 2020 i porusza tematykę miast, jako areny politycznych innowacji we wzmacnianiu demokracji partycypacyjnej. Ma on związek ze zróżnicowanymi metodami badawczymi i odpowiada na główne europejskie wyzwanie - potrzebę wzmacniania legitymacji, identyfikacji i zaangażowania demokratycznej sfery publicznej. Więcej informacji o projekcie możesz znaleźć na stronie: https://www.euarenas.eu/
 
Informacje i poglądy przedstawione w trakcie wydarzenia pochodzą od autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną opinię Unii Europejskiej. Ani instytucje i organy Unii Europejskiej, ani żadna osoba działająca w ich imieniu nie mogą ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nich zawartych.

 

 

 

Jest to cykl spotkań organizowanych przez Biuro Architekta Miasta poświęconych innowacjom w kształtowaniu przestrzeni. Do udziału w nich zapraszani są mieszkańcy oraz specjaliści z obszaru urbanistyki i architektury, w tym przedstawiciele zarówno środowiska naukowego, samorządowców, praktyków jak i organizacji zawodowych oraz pozarządowych. Służą zdefiniowaniu nowych kierunków kształtowania przestrzeni Miasta Gdańska.

Zebrane prezentacje dot. projektu

Pobierz w formie PDF

Partnerzy projektu

Materiały dodatkowe

Kontakt do organizatora
Urząd Miejski w Gdańsku
  • +58 323 6846
Adres wydarzenia
  •   Gdańskie Warsztaty Projektowe
  •   ul. Poli Gojawiczyńskiej 10